KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj osnovana je 27. decembra 2008. godine pri Službi izvršnih organa Grada Novog Sada uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici. Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u Novom Sadu i podstakne brži ekonomski razvoj Grada.

 

Ključni zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj:

 • Promocija Grada u zemlji i inostranstvu kao povoljnog mesta za ulaganje, poslovanje i život - internet marketing, izrada promotivnih materijala, posete sajmovima i drugim manifestacijama iz oblasti privrede.
 • Stvaranje i održavanje baza podataka značajnih za poslovanje postojeće privrede i potencijalnih investitora.
   
 • Informisanje potencijalnih investitora i postojećih privrednika o uslovima za poslovanje, mogućnostima za ulaganje, raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i nacionalnom nivou. 
   
 • Saradnja sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinacija njihovih aktivnosti i podsticanje privatno javnih partnerstava.
 • Priprema i praćenje realizacije projekata u vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem.
 • Identifikacija potreba i pomoći pri rešavanju problema lokalne poslovne zajednice radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede.
 • Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za Privredni savet Grada Novog Sada i Komisiju za izradu Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Telefon / faks: 021 480 77 10,
imejl: kler@novisad.rs

serbia-montenegro.usaid.gov, www.skgo.org