NOVI PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST PREKO DUNAVA NA POSTOJEĆIM STUBOVIMA NEKADAŠNjEG MOSTA FRANCA JOZEFA

U skladu sa Sporazumom o zajedničkom investiranju i realizaciji investicionih projekata i projekata tekućeg održavanja, koji je potpisan između Autonomne Pokrajine Vojvodine br.016-19/2021 od 24.12.2021. godine i Grada Novog Sada br.021-7/2021-2289-II od 24.12.2021. godine, započete su aktivnosti na realizaciji zajedničkog strateškog investicionog projekta Izgradnja pešačko-biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem, koji obuhvata:

  • Izgradnju mosta na postojećim stubovima starog mosta;
  • Izgradnju pristupnih rampi za most i uređenje partera na novosadskoj strani, duž Bulevara cara Lazara od raskrsnice sa ulicom Stevana Musića zaključno sa raskrsnicom sa Radničkom ulicom;
  • Rekonstrukciju ulice Kamenički put u podnožju Petrovaradinske tvrđave i izgradnju pristupnih rampi za most sa uređenjem partera na bedemu duž Kameničkog puta;
  • Sanacija i uređenje nekadašnjeg železničkog tunela sa izgradnjom nove grane tunela i tunelskog okna za smeštanje liftova i stepeništa;
  • Izlaz na Tvrđavu i parterno uređenje u zoni parkinga na mestu nekadašnje stražare;
  • Rekonstrukcija saobraćajnice i pristup tunelu u zoni „Lovotursa“ i postavljanje montažnog toaleta.

Most je ukupne širine 12 metara dok je osovinski konstruktivni raspon mosta 412m.
Izgradnjom novog mosta trasiraće se nova neprekidna pešačko-biciklistička putanja. Pristup mostu iz svih pravaca u neposrednom okruženju, biće rešen saobraćajnim petljama, koje će omogućiti komforno kretanje korisnika.

Dana 29.03.2022. godine zaključen je ugovor o izradi Tehničke dokumentacije za izgradnju mosta sa pristupnim saobraćajnim površinama na postojećim stubovima bivšeg mosta Franca Jozefa i rekonstrukcijom postojećeg tunela sa liftovima do gornjeg platoa Petrovardinske tvrđave, u vrednosti od 51,8 miliona dinara.

Projekat obuhvata izradu Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti, Idejnog rešenja, Hidrološku studiju, Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ukoliko nadležni organ to bude propisao), Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje i Elaborat zaštite od požara.

U toku je uzrada Idejnog projekta.

Nakon završetka izrade tehničke dokumentacije, steći će se uslovi za ugovaranje izrade preostalog dela tehničke dokumentacije (Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje) i izgradnje mosta.

Procenjena investiciona vrednost iznosi 3.994.410.150,00 Din. (sa PDV)
Napomena: Investiciona vrednost je izvedena na osnovu Idejnog rešenja, može doći do značajnih odstupanja nakon izrade Idejnog projekta (10-20%).