Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Poslove savetnika prava pacijenata na teritoriji Grada Novog Sada obаvljaju diplomirani pravnici Sandra Gavrić-Veber, Mihajlo Knezi i Marija Baškalo. Adresa savetnika za zaštitu prava pacijenata je: Gradska kuća, Trg slobode br. 1, 21000 Novi Sad.

Prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata se podnosi pismeno, na navedenu adresu ili usmeno na zapisnik.

Za informacije o svojim pravima, pacijenti se savetnicima mogu obratiti telefonom na broj: 021/420-066, lokal 130, kao i elektronskom poštom:

mihajlo.knezi@novisad.rs 
sandra.gavric@novisad.rs
marija.baskalo@novisad.rs