Članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost

MIRA RADENOVIĆ BOJIĆ
Članica Gradskog veća za imovinu i imovinsko-pravne poslove, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost

Trg slobode 1, Novi Sad
Telefon: +381 21 525 745,  525 934
e-mail: mira.radenovic@novisad.rs

Rođena 13. februara 1986. godine u Sremskoj Mitrovici.

Obrazovanje:
Maturirala 2005. godine u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu na prirodno-matematičkom smeru. Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2010. godine -  Departman za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine, na smeru: Inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžmenta životne sredine. Master studije  završila 2012. godine na istom fakultetu, na smeru Inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžmenta životne sredine sa prosečnom ocenom u toku studiranja 9,63. Doktorske akademske studije – zaštita životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu upisala 2015. godine.

Master kurs: „Moderno upravljanje otpadom i otpadnim vodama u naseljima“ u organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine u istočnoj Evropi (REC) i fondacije Vili Brant (FWB) u saradnji sa Vladom Republike Italije i Univerzitetom u Novom Sadu (2011-2012.)

Radno iskustvo:
Prvo radno iskustvo stekla kao pripravnik-izvršilac za zaštitu životne sredine u Prvom udruženju za ekologiju i zaštitu od dejstva vatre „ EcoFire“  u Novom Sadu (2010-2011. godina).
Pet godina radnog iskustva u JKP „ Čistoća“ Novi Sad:
- Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine (2011-2014. godine)
- Lice odgovorno za upravljanje otpadom u preduzeću (2014-2016. godine)
Član Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine (2016-2020. godine)
Član zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta Regiona Evropska Unija-Republika Srbija (2016-2020.godine)

Predsednica je međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za Grad Novi Sad i Opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Vrbas, Žabalj i Srbobran (od 2018. godine)

Govori engleski i španski jezik. Služi se nemačkim jezikom.