Установе чији је оснивач град Нови Сад

22.08.2023 - 14:27
Mađarski kulturni centar je osnovan 26. maja 2021. godine Odlukom skupštine grada Novog Sada, sa ciljem da novosadskoj mađarskoj...
22.08.2023 - 14:25
Novosadski dečiji kulturni centar je ustanova kulture, čiji je osnivač Grad Novi Sad. Ustanova je počela sa radom u maju 2019....
22.08.2023 - 14:22
Kulturni centar "Rumenka" osnovana je 2017. godine, sa ciljem da se organizuje i unapredi kulturni život mesta, i to...
13.03.2017 - 10:06
http://www.pozorje.org.rs/ STERIJINO POZORJE Ulica Zmaj Jovina br. 22/I 21000 Novi Sad tel. +381 21 451 273 faks +381 21 66 15...
13.03.2017 - 10:04
http://novisad.travel/ Trg slobode br. 3/3 021/421 811, 021/66 17 343 Apolo: od 7:30h do 15:30h ; Info centar Bulevar Mihajla...
13.03.2017 - 10:02
http://www.sagns.rs Stambena agencija obavlјa delatnost od javnog interesa u skladu sa Zakonom. Odluku o organizovanju Fonda za...
13.03.2017 - 10:01
http://www.aens.rs/ Agencija za energetiku Grada Novog Sada osnovana je Odlukom Skupštine Grada Novog Sada 21. oktobra...
19.07.2011 - 12:31
www.kckisac.rs Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač" Slovačka 22, 21211 Kisač tel. 021/827-642...
02.06.2009 - 15:12
http://www.csrns.org.rs/ Ko određuje delatnost Centra? Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne...
02.06.2009 - 14:59
http://www.predskolska.rs/ Istorijat društvene brige o predškolskoj deci sagledaćemo u vremenskim periodima:...