Установе чији је оснивач град Нови Сад

22.08.2023 - 13:27
Mађарски културни центар је оснoван 26. маја 2021. године Oдлуком скупштине града Новог Сада, са циљeм да новосадској мађарској...
22.08.2023 - 13:24
Новосадски дечији културни центар јe установа културе, чији је оснивач Град Нови Сад. Установа је почела са радом у мају 2019....
22.08.2023 - 13:20
Културни центар "Руменка" основана је 2017. године, са циљем да се организује и унапреди културни живот места, и то...
13.03.2017 - 09:05
http://www.pozorje.org.rs/ СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Улица Змај Јовина бр. 22/I 21000 Нови Сад   тел. +381 21 451 273 факс +381...
13.03.2017 - 09:03
http://novisad.travel/ Трг слободе бр. 3/3 021/421 811, 021/66 17 343 tons@turizamns.rs Аполо: од 7:30х до 15:30х ; Инфо...
13.03.2017 - 09:02
http://www.sagns.rs Стамбена агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са Законом. Одлуку о организовању Фонда за...
13.03.2017 - 09:01
http://www.aens.rs/ Агенција за енергетику Града Новог Сада основана је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21. октобра 2005....
02.06.2009 - 14:15
http://www.csrns.org.rs/ Ко одређује делатност Центра? Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана...
02.06.2009 - 13:45
http://www.predskolska.rs/ Историјат друштвене бриге о предшколској деци сагледаћемо у временским периодима: Период до...
02.06.2009 - 13:38
http://www.pozoristemladih.co.rs/ Позориште младих основано је 1931. године као Позориште лутака, а потекло је од Соколске...