Arhiva

29.11.2014 - 14:37
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je danas u Gradskoj kući Nј.E. ambasadora Republike Slovenije Franca Buta...
29.11.2014 - 14:36
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na pretvaranju divlјe deponije u park, u okviru akcije...
27.11.2014 - 17:51
Član Gradskog veća za sport i omladinu Predrag Svilar posetio je štand Grada Novog Sada na Sajmu sporta koji se održava od...
27.11.2014 - 17:07
Mr Tijana Delić imenovana je za savetnika gradonačelnika Novog Sada u oblasti kulture. Svojim dosadašnjim radom u Pozori...
27.11.2014 - 16:36
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić zајеdnо sа Nј.Е. аmbаsаdоrоm Vеlikе Britаniје Dеnisоm Kifоm pоlоžiо је vеncе nа...
27.11.2014 - 16:25
Gоdinu dаnа nаkоn stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о prаvimа pаciјеnаtа, Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа...
27.11.2014 - 15:25
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom otkrivanju informativne table posvećene Milunki Savić u...
26.11.2014 - 11:40
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević naložio je JKP „Gradsko zelenilo“ da otpočne akciju „Parkovi...
25.11.2014 - 22:49
U čast jubileja - 150 godina preseljenja Matice srpske u Novi Sad, a u okviru četvorodnevne manifestacije „Dani Matice...
25.11.2014 - 13:19
Povodom obeležavanja 25. novembra Dana prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa...