Читај ми

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉУ ЈУГОВИЋЕВО

Град Нови Сад реализовао је другу фазу радова на изградњи саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у стамбеном блоку Е и Ф у насељу Југовићево у Новом Саду.

У претходној фази радова, на овој локацији изграђене су канализациона и водоводна мрежа, већи део саобраћајних површина и део јавног осветљења, а завршетком радова на изградњи стамбених објеката створили су се услови за додатно уређење јавних површина у оквиру друге фазе, за чију реализацију је издвојено 52.443.495,72 динара (са ПДВ).

Ова фаза обухватила је изградњу коловоза, односно приступне саобраћајнице дужине 35 метара, као и 484 метра пешачких стаза. Такође, изграђено је 71 паркинг место, а простор је осветљен са четири нова стуба јавне расвете, док ће се у наредном периоду приступити хортикултурном уређењу.

Уређење блока новом инфраструктуром значајно ће допринети практичнијем и функционалнијем животу становника овог дела насеља Југовићево, које последњих година бележи убрзан развитак.

Пројекат од националног значаја, који се односи на изградњу станова за припаднике снага безбедности, у Новом Саду добио је највеће размере. На локалитету Југовићево изведени су радови на изградњи укупно 2170 стамбених јединица. Изградњу објеката финансирала је Република Србија, док је Град Нови Сад преузео обавезу инфраструктурног опремања, односно изградњу недостајуће инфраструктуре у функцији стамбеног комплекса.

Нови сад, 1. децембар 2023.