Čitaj mi

ZAVRŠENA IZGRADNjA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U NASELjU JUGOVIĆEVO

Grad Novi Sad realizovao je drugu fazu radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u stambenom bloku E i F u naselju Jugovićevo u Novom Sadu.

U prethodnoj fazi radova, na ovoj lokaciji izgrađene su kanalizaciona i vodovodna mreža, veći deo saobraćajnih površina i deo javnog osvetljenja, a završetkom radova na izgradnji stambenih objekata stvorili su se uslovi za dodatno uređenje javnih površina u okviru druge faze, za čiju realizaciju je izdvojeno 52.443.495,72 dinara (sa PDV).

Ova faza obuhvatila je izgradnju kolovoza, odnosno pristupne saobraćajnice dužine 35 metara, kao i 484 metra pešačkih staza. Takođe, izgrađeno je 71 parking mesto, a prostor je osvetljen sa četiri nova stuba javne rasvete, dok će se u narednom periodu pristupiti hortikulturnom uređenju.

Uređenje bloka novom infrastrukturom značajno će doprineti praktičnijem i funkcionalnijem životu stanovnika ovog dela naselja Jugovićevo, koje poslednjih godina beleži ubrzan razvitak.

Projekat od nacionalnog značaja, koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, u Novom Sadu dobio je najveće razmere. Na lokalitetu Jugovićevo izvedeni su radovi na izgradnji ukupno 2170 stambenih jedinica. Izgradnju objekata finansirala je Republika Srbija, dok je Grad Novi Sad preuzeo obavezu infrastrukturnog opremanja, odnosno izgradnju nedostajuće infrastrukture u funkciji stambenog kompleksa.

Novi sad, 1. decembar 2023.