Читај ми

У НОВОМ САДУ СЕ ПЛАНИРА ИЗГРАДЊА КАМПИНГ ОДМОРИШТА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава јавност да је покренута јавна набавка за изградњу паркинга за „кампинг одмориште“ са израдом техничке документације у Новом Саду.

Кампинг одмориште представља паркинг за кампер возила са неопходном инфраструктуром и стандардним камперским сервисом у ком посетиоци проводе минимално време приликом обиласка дестинација.

Ову јединствену просторну целину чиниће: паркинг, интерне саобраћајнице, монтажно-демонтажни објекти којима су обезбеђени хигијенско-технички услова за кампере. Паркинг ће бити озелењен, осветљен и по ободу комплекса ограђен, а на планираним пешачким стазама налазиће се довољан број корпи за одлагање отпада. Паркинг ће подразумевати водоводну и канализациону мрежу.

Паркинг за кампинг одмориште налазиће се у зони између простора шеталишта насипа Сунчаног кеја и простора „Креативног дисктрикта“ пошто се градска кампинг одморишта постављају у непосредној близини градских туристичких и културолошких атракција  (старих делова града, тврђава, замкова, базена, градских плажа и сл.)

Изградњом паркинга за кампере значајно ће се допринети развоју туризма Града Новог Сада.

Отварање понуда заказано је за 13. децембар 2023. године.

Нови Сад, 24. новембар 2023. године.