Читај ми

САСТАНАК СА ИНВЕСТИТОРИМА У ЗИГ-У

Данас је у просторијама ЈП Завод за изградњу града в.д. директор Горан Вишњић, у присуству Оливере Симовић, директорице Канцеларије за локални и економски развој, одржао још један састанак са инвеститорима на тему примене Одлуке о изменама мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта усвојене на последњој седници Скупштине Града Новог Сада.

После нешто више од месец дана, инвеститори су се, поново у великом броју, одазвали позиву директора ЗИГ-а да присуствују састанку који за циљ има заједничке напоре и узајамну помоћ у оживљавању готово потпуно замрле станоградње у нашем граду.
На састанку је истакнуто велико задовољство присутних инвеститора што је на иницијативу ЗИГ-а Скупштина усвојила Одлуку о изменама Мерила, показујући на тај начин да су Град, ЗИГ и инвеститори на истој страни у покушајима да се заједнички покрене станоградња и кроз једну потпуно нову праксу реше бројни проблеми, управо у овој бранши. Негативни ефекти већ више година присутне економске кризе налажу принципе узајамне помоћи и међусобног уважавања у заједничким напорима да се кроз конкретне потезе омогући оживљавање станоградње у Новом Саду.

Новоусвојена Одлука о изменама мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта садржи управо предлоге које су инвеститори изнели на прошлом састанку, а тичу се промене начина плаћања накнаде, смањење вредности бода, усклађивања вредности бода са евром и могућност умањења неизмирених дугова у распону од 20% до 50% (ако се добије сагласност Градског већа и под условима да инвеститор закључи анекс уговора до 01. јула ове године, а дуг исплати до краја 2013. године).

Рок за подношење захтева за умањење дуга је изузетно кратак, а већ 15-ак инвеститора искористило је то право и поднело захтеве који се, иначе, могу преузети на адреси www.zigns.rs Велики број присутних инвеститора сведочи о томе да су изузетно задовољни новом праксом у комуникацији са директором ЗИГ-а и његовим сарадницима, али са друге стране указује и на изузетно тешку ситуацију у области станоградње која налаже примену хитних мера и у другим градским предузећима и управама са циљем стварања услова за бржу, јефтинију и ефикаснију стамбену изградњу.

Ово је тек први наговештај и представља само почетак решавања проблема у овој области јер је стање изузетно тешко и захтевало је брз и конкретан одговор ЗИГ-а и Града на дугом путу путу опоравка и оживљавања станоградње.