Čitaj mi

SASTANAK SA INVESTITORIMA U ZIG-U

Danas je u prostorijama JP Zavod za izgradnju grada v.d. direktor Goran Višnjić, u prisustvu Olivere Simović, direktorice Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, održao još jedan sastanak sa investitorima na temu primene Odluke o izmenama merila za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta usvojene na poslednjoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.

Posle nešto više od mesec dana, investitori su se, ponovo u velikom broju, odazvali pozivu direktora ZIG-a da prisustvuju sastanku koji za cilj ima zajedničke napore i uzajamnu pomoć u oživljavanju gotovo potpuno zamrle stanogradnje u našem gradu.

Na sastanku je istaknuto veliko zadovoljstvo prisutnih investitora što je na inicijativu ZIG-a Skupština usvojila Odluku o izmenama Merila, pokazujući na taj način da su Grad, ZIG i investitori na istoj strani u pokušajima da se zajednički pokrene stanogradnja i kroz jednu potpuno novu praksu reše brojni problemi, upravo u ovoj branši. Negativni efekti već više godina prisutne ekonomske krize nalažu principe uzajamne pomoći i međusobnog uvažavanja u zajedničkim naporima da se kroz konkretne poteze omogući oživljavanje stanogradnje u Novom Sadu.

Novousvojena Odluka o izmenama merila za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta sadrži upravo predloge koje su investitori izneli na prošlom sastanku, a tiču se promene načina plaćanja naknade, smanjenje vrednosti boda, usklađivanja vrednosti boda sa evrom i mogućnost umanjenja neizmirenih dugova u rasponu od 20% do 50% (ako se dobije saglasnost Gradskog veća i pod uslovima da investitor zaključi aneks ugovora do 01. jula ove godine, a dug isplati do kraja 2013. godine).

Rok za podnošenje zahteva za umanjenje duga je izuzetno kratak, a već 15-ak investitora iskoristilo je to pravo i podnelo zahteve koji se, inače, mogu preuzeti na adresi www.zigns.rs Veliki broj prisutnih investitora svedoči o tome da su izuzetno zadovoljni novom praksom u komunikaciji sa direktorom ZIG-a i njegovim saradnicima, ali sa druge strane ukazuje i na izuzetno tešku situaciju u oblasti stanogradnje koja nalaže primenu hitnih mera i u drugim gradskim preduzećima i upravama sa ciljem stvaranja uslova za bržu, jeftiniju i efikasniju stambenu izgradnju.

Ovo je tek prvi nagoveštaj i predstavlja samo početak rešavanja problema u ovoj oblasti jer je stanje izuzetno teško i zahtevalo je brz i konkretan odgovor ZIG-a i Grada na dugom putu putu oporavka i oživljavanja stanogradnje.