РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ ЈАВНОГ КОНКУРСА У КУЛТУРИ У ЦИЉУ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ У УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ У 2017. ГОДИНИ