REŠENјE O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE I SUFINANSIRANјE PROJEKATA NA OSNOVU JAVNOG KONKURSA U KULTURI U CILjU NEGOVANјA TRADICIJE U UMETNIČKOM STVARALAŠTVU U 2017. GODINI