Читај ми

ПРЕДСТАВНИК ГРАДА НОВОГ САДА НА 2. БИЗНИС КОНФЕРEНЦИЈИ –ТИЛ 2015

Шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада проф. др Маријана Дукић Мијатовић учествовала је на 2. Бизнис конференцији „Транспорт и логистика Југоисточне Европе и Дунавског региона - ТИЛ 2015” која је, под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, одржана у Сава центру у Београду.

Ослањајући се на резултате и иницијативе покренуте на претходној пословној конференци, друга, целодневна Бизнис конференција „ТИЛ 2015”, уз учешће свих релевантних чинилаца тржишта, обезбедила је услове за наставак започетих дијалога, размене идеја, знања и искустава у циљу проналажења оптималних бизнис решења за одрживи развој транспортне и логистичке инфраструктуре као кључних фактора економског напретка Југоисточне Европе и Дунавског региона.

- Значај оваквих конференција огледа се у могућности да се привредници и представници свих нивоа државне управе нађу на једном месту и непосредним разговором дођу до најбољих решења за важна питања економског развоја. Предности Града Новог Сада као логистичког центра огледају се у чињеници да је он универзитетски, пословни, туристички и сајмски центар региона, а уз то налази се на европским коридирима VII i X. Придајући велики значај логистици, Нови Сад је планском документацијом резервисао три простора за ту намену. Лука Нови Сад је је постојећи интермодални терминал друм-железница-вода који функционише као један од најуспешнијих у Србији - нагласила је проф. др Маријана Дукић Мијатовић.

Током конференције шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада и представник Луке Нови Сад састали су се са представницима компаније Adriatic Gate Container Terminal и разговарали о потенцијалној сарадњи.

У складу са ЕУ стратегијом на конференцији „ТИЛ 2015” представљени су пројекти и иницијативе за даљи развој и унапређење интермодалних система, логистичких центара, заштите животне средине, безбедности у саобраћају, а посебан акценат стављен је на моделе јавно-приватног партнерства у транспортној и логистичкој инфраструктури.

Говорило се о усаглашавању законске регулативе и царинских прописа, као и активностима струковних удружења и локалних самоуправа на унапређењу мреже логистичких и дистрибутивних центара и слободних зона.

Нови Сад, 26. март 2015. године