Čitaj mi

PREDSTAVNIK GRADA NOVOG SADA NA 2. BIZNIS KONFERENCIJI –TIL 2015

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada prof. dr Marijana Dukić Mijatović učestvovala je na 2. Biznis konferenciji „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL 2015” koja je, pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, održana u Sava centru u Beogradu.

Oslanjajući se na rezultate i inicijative pokrenute na prethodnoj poslovnoj konferenci, druga, celodnevna Biznis konferencija „TIL 2015”, uz učešće svih relevantnih činilaca tržišta, obezbedila je uslove za nastavak započetih dijaloga, razmene ideja, znanja i iskustava u cilju pronalaženja optimalnih biznis rešenja za održivi razvoj transportne i logističke infrastrukture kao ključnih faktora ekonomskog napretka Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona.

- Značaj ovakvih konferencija ogleda se u mogućnosti da se privrednici i predstavnici svih nivoa državne uprave nađu na jednom mestu i neposrednim razgovorom dođu do najboljih rešenja za važna pitanja ekonomskog razvoja. Prednosti Grada Novog Sada kao logističkog centra ogledaju se u činjenici da je on univerzitetski, poslovni, turistički i sajmski centar regiona, a uz to nalazi se na evropskim koridirima VII i X. Pridajući veliki značaj logistici, Novi Sad je planskom dokumentacijom rezervisao tri prostora za tu namenu. Luka Novi Sad je je postojeći intermodalni terminal drum-železnica-voda koji funkcioniše kao jedan od najuspešnijih u Srbiji - naglasila je prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Tokom konferencije šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada i predstavnik Luke Novi Sad sastali su se sa predstavnicima kompanije Adriatic Gate Container Terminal i razgovarali o potencijalnoj saradnji.

U skladu sa EU strategijom na konferenciji „TIL 2015” predstavljeni su projekti i inicijative za dalji razvoj i unapređenje intermodalnih sistema, logističkih centara, zaštite životne sredine, bezbednosti u saobraćaju, a poseban akcenat stavljen je na modele javno-privatnog partnerstva u transportnoj i logističkoj infrastrukturi.

Govorilo se o usaglašavanju zakonske regulative i carinskih propisa, kao i aktivnostima strukovnih udruženja i lokalnih samouprava na unapređenju mreže logističkih i distributivnih centara i slobodnih zona.

Novi Sad, 26. mart 2015. godine