ПРЕДЛОГ ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ