Читај ми

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРИВРЕДНИМ САВЕТОМ ГРАДА

Шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада проф. др Маријана Дукић Мијатовић одржала је састанак са представницима Привредног савета Града Новог Сада на којем су им представљени Програм сертификације повољног пословног окружења у Југоисточној Европи, Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада, као и нови подстицаји ЈП ''Завод за изградњу града'' који су омогућени новим Законом о планирању и изградњи.

- Град Нови Сад континуирано и предано ради на томе да постане повољно пословно окружење и привуче инвестиције које би допринеле бољој економској слици, и решавању проблема незапослености. Програм Сертификације повољног пословног окружења пружа општинама јасне смернице како да уведу међународно признате стандарде ефикасне и транспарентне локалне администрације, а привредницима и инвеститорима стандардизован механизам за процену локалних услова за пословање. Такође, данас ћемо Привредни савет упознати са значајем Стратегије одрживог развоја Града и важности улоге Савета у раду Партнерске скупштине на изради тог крунског документа – истакла је проф. др Маријана Дукић Мијатовић и додала да је реч о свеобухватном плану који ће омогућити пројектно буџетирање и стратешку реализацију најважнијих циљева за развој града у свим виталним областима.

Састанку су, између осталих, присуствовати секретар Привредног савета Града Новог Сада Оливера Симовић и представници Националне алијансе за локални економски развој (NALED) која је задужена за реализацију Програма сертификације повољног пословног окружења.

Према речима Оливере Симовић, у складу са новим Законом о планирању и изградњи, ЈП “Завод за изградњу града” је донело Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Одлука омогућава инвеститору који допринос плаћа одједном, у целости, умањење за 30 %, док за изградњу објеката од значаја за привредни развој Града допринос који се плаћа у целини може да се умањи још до 30 %, уз сагласност Градског већа, а на предлог комисије коју образује Градско веће.

Извршни директор NALED – а Виолета Јовановић рекла је да је веома важно имати добру комуникацију са највећим привредницима који чине Привредни савет Града Новог Сада и нагласила да процес сертификације повољног пословног окружења захтева да локалне самоуправе предузму неопходне мере како би имале што квалитетније и повољније услуге за привреду, уз доступност информација и једноставну и ефикасну процедуру.

Нови Сад, 16. април 2015. године