Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK SA PRIVREDNIM SAVETOM GRADA

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada prof. dr Marijana Dukić Mijatović održala je sastanak sa predstavnicima Privrednog saveta Grada Novog Sada na kojem su im predstavljeni Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u Jugoistočnoj Evropi, Strategija održivog razvoja Grada Novog Sada, kao i novi podsticaji JP ''Zavod za izgradnju grada'' koji su omogućeni novim Zakonom o planiranju i izgradnji.

- Grad Novi Sad kontinuirano i predano radi na tome da postane povoljno poslovno okruženje i privuče investicije koje bi doprinele boljoj ekonomskoj slici, i rešavanju problema nezaposlenosti. Program Sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja pruža opštinama jasne smernice kako da uvedu međunarodno priznate standarde efikasne i transparentne lokalne administracije, a privrednicima i investitorima standardizovan mehanizam za procenu lokalnih uslova za poslovanje. Takođe, danas ćemo Privredni savet upoznati sa značajem Strategije održivog razvoja Grada i važnosti uloge Saveta u radu Partnerske skupštine na izradi tog krunskog dokumenta – istakla je prof. dr Marijana Dukić Mijatović i dodala da je reč o sveobuhvatnom planu koji će omogućiti projektno budžetiranje i stratešku realizaciju najvažnijih ciljeva za razvoj grada u svim vitalnim oblastima.

Sastanku su, između ostalih, prisustvovati sekretar Privrednog saveta Grada Novog Sada Olivera Simović i predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) koja je zadužena za realizaciju Programa sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja.

Prema rečima Olivere Simović, u skladu sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji, JP “Zavod za izgradnju grada” je donelo Odluku o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Odluka omogućava investitoru koji doprinos plaća odjednom, u celosti, umanjenje za 30 %, dok za izgradnju objekata od značaja za privredni razvoj Grada doprinos koji se plaća u celini može da se umanji još do 30 %, uz saglasnost Gradskog veća, a na predlog komisije koju obrazuje Gradsko veće.

Izvršni direktor NALED – a Violeta Jovanović rekla je da je veoma važno imati dobru komunikaciju sa najvećim privrednicima koji čine Privredni savet Grada Novog Sada i naglasila da proces sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja zahteva da lokalne samouprave preduzmu neophodne mere kako bi imale što kvalitetnije i povoljnije usluge za privredu, uz dostupnost informacija i jednostavnu i efikasnu proceduru.

Novi Sad, 16. april 2015. godine