Мобилност и транспорт дигиталног новчаника - MobiWallet

Град Нови Сад један од партнера на пројекту MobiWallet - „Мобилност и транспорт дигиталног новчаника“  / „Mobility and Transport Digital Wallet“ који је одобрен у оквиру програма CIP Европске уније. Реализацијом овог пројекта спроведен је пилот пројекат кроз израду апликације за мобилне телефоне, која пружа кориснику све информације о локалном јавном превозу. Подељена је на три сегмента:

•             Градски аутобус – у облику пилота, развијен је систем праћења аутобуса на линији број 2, где позиционирањем мобилног уређаја на одређено поље у оквиру стајалишног места ове линије од стране корисника се омогућује увид кретања аутобуса (приказ преко дигиталне мапе) и добијања информација о: временском доласку аутобуса на станицу, еколошким параметрима (загађеност ваздуха, температура, влажност) на деловима града у траси кретања аутобуса линије број 2. Током имплементације пројекта у фази тестирања омогућено је плаћање карте преко мобилног телефона.

•             Такси превоз  -  са такси удружењем „Маски Новосађанин“ формиран је пилот пројекат који омогућује корисницима апликације да трошак за наведену услугу могу измирити путем мобилног телефона, без давања готовине. На овај начин се подстиче ефикасност у раду овог јавног превоза (возачи не морају да размењују крупан новац по околним трафикама и продавницама за своје клијенте, већ се трансакција врши безготовинским путем).

•             Паркирање – апликација везана за плаћање паркинг услуга која је раније развијена у ЈКП Паркинг сервис је интегрисана и у апликацију „MobiWallet“, са циљем израде обједињеног сервиса за плаћања услуга јавног превоза.

Пројекат MobiWallet је успешно имплементиран (веома добро оцењен од стране Европске комисије), а резултати на основу спроведених анкета и закључака са састанака који су одржани са стручним лицима и корисницима апликације су позитивно оцењени. Дефинисани су даљи кораци који би омогућили даљу надоградњу наведеног система.  

Укупна вредност донације за Град Нови Сад је 24.600,00 ЕУР и 12.300,00 ЕУР за JГСП „Нови Сад“, а трајање пројекта је 30 месеци.