Mobilnost i transport digitalnog novčanika - MobiWallet

Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu MobiWallet - „Mobilnost i transport digitalnog novčanika“  / „Mobility and Transport Digital Wallet“ koji je odobren u okviru programa CIP Evropske unije. Realizacijom ovog projekta sproveden je pilot projekat kroz izradu aplikacije za mobilne telefone, koja pruža korisniku sve informacije o lokalnom javnom prevozu. Podelјena je na tri segmenta:

•             Gradski autobus – u obliku pilota, razvijen je sistem praćenja autobusa na liniji broj 2, gde pozicioniranjem mobilnog uređaja na određeno polјe u okviru stajališnog mesta ove linije od strane korisnika se omogućuje uvid kretanja autobusa (prikaz preko digitalne mape) i dobijanja informacija o: vremenskom dolasku autobusa na stanicu, ekološkim parametrima (zagađenost vazduha, temperatura, vlažnost) na delovima grada u trasi kretanja autobusa linije broj 2. Tokom implementacije projekta u fazi testiranja omogućeno je plaćanje karte preko mobilnog telefona.

•             Taksi prevoz  -  sa taksi udruženjem „Maski Novosađanin“ formiran je pilot projekat koji omogućuje korisnicima aplikacije da trošak za navedenu uslugu mogu izmiriti putem mobilnog telefona, bez davanja gotovine. Na ovaj način se podstiče efikasnost u radu ovog javnog prevoza (vozači ne moraju da razmenjuju krupan novac po okolnim trafikama i prodavnicama za svoje klijente, već se transakcija vrši bezgotovinskim putem).

•             Parkiranje – aplikacija vezana za plaćanje parking usluga koja je ranije razvijena u JKP Parking servis je integrisana i u aplikaciju „MobiWallet“, sa cilјem izrade objedinjenog servisa za plaćanja usluga javnog prevoza.

Projekat MobiWallet je uspešno implementiran (veoma dobro ocenjen od strane Evropske komisije), a rezultati na osnovu sprovedenih anketa i zaklјučaka sa sastanaka koji su održani sa stručnim licima i korisnicima aplikacije su pozitivno ocenjeni. Definisani su dalјi koraci koji bi omogućili dalјu nadogradnju navedenog sistema.  

Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je 24.600,00 EUR i 12.300,00 EUR za JGSP „Novi Sad“, a trajanje projekta je 30 meseci.