МЕДИЦИНСКА КУЋНА НЕГА

Град Нови Сад је, у партнерству са Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapitvény из Кечкемета, Мађарска, релизовао пројекат Medical Home Care, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија 2007-2013.

 

Медицинска кућна нега је облик старања и бриге о болесницима у кући коју обављају професионални кадрови и друге особе оспособљене за негу болесника.

 

Значај кућне неге се све више препознаје у развијеним друштвима и обухвата више аспеката као што су подизање општег нивоа здравствене културе становништва, хуманије окружење за оболеле који добијају могућност да буду у својим кућама са члановима својих породица, ослобађање места у болницама за болеснике којима је болничка нега неопходна и економичност јер је кућна нега јефтинија од неге у болници.

 

Основни циљ пројекта је указивање на предности система кућног лечења и неге, ради повећања ефикасности и смањењења трошкова болничког лечења, и то путем:

  • анкетног истраживања којим ће се сагледати постојеће стање и предложити мере за унапређење кућног лечења и неге,
  • едукације здравствених радника из Новог Сада у Кечкемету,
  • размене искустава у овој области,
  • реализације пилот пројекта и
  • дефинисања документа са смерницама.