Libraries

08.06.2009 - 13:14
Istorijski pregled Biblioteka Matice srpske najstarija je srpska biblioteka nacionalnog značaja i prva javna naučna...
01.06.2009 - 15:24
Gradska biblioteka u Novom Sadu radi na tradiciji Srpske čitaonice novosadske, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Sme...