Lidija Jaramaz Lisica, Gradski pravobranilac

Rođena 19. februara 1969.godine.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. Pravosudni ispit u Beogradu, položila 1996.godine.

Pripravnički staž u trajanju od dve godine, u periodu od 1994.- 1996. godine, provela u Privrednom sudu u Novom Sadu. Nakon položenog pravosudnog ispita 1996.godine, zasnovala radni odnos u Privrednom sudu  u Novom Sadu, kao stručni saradnik.

Od maja 1997. godine, zaposlena u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove Grada Novog Sada, na radnom mestu izvršioca za upravno pravne - poslove.

U julu 2001. godine, postavljena za pomoćnika načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada.

U septembru 2006. godine, postavljena za zamenika  načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada.

U decembru 2006. godine, imenovana za Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada.

U decembru 2014.godine, postavljena za zamenika Gradskog pravobranioca i istovremeno za vršioca funkcije Gradskog pravobranioca.

U julu 2015.godine, od strane Skupštine Grada Novog Sada, postavljena za Gradskog pravobranioca.

Udata, majka dvoje dece.