Kulturni centar Novog Sada

Kulturni centar Novog Sada

Kulturni centar Novog Sada, nekada «Tribina mladih», izrastao je na tradiciji dugoj preko šesdeset godina i jedna je od najvećih i najznačajnijih kulturnih institucija interdisciplinarnog i multimedijalnog karaktera u Novom Sadu i Vojvodini.
Naše polјe delovanja obuhvata promovisanje i kreiranje filmskog, scenskog, muzičkog, likovnog stvaralaštva, književnosti, društvenih i drugih tribina, interdisciplinarnih i multimedijalnih projekata, akcija i manifestacija, uz to izdajemo časopis za književnost i teoriju »Polјa« i organizujemo četiri prestižna internacionalna festivala – PROZE FEST (festival proze – septembar) INFANT (alternativni i novi teatar – avgust), NOVOSADSKI JAZZ FESTIVAL (novembar) i EURO-IN (evropski i nezavisni film – decembar).
Svoje programske delatnosti realizujemo preko redakcija:

Filmska redakcija

Kreirajući i negujući filmski repertoar, ova redakcija posebno mesto daje prezentovanju stvaralaštva autora sa estetski visokom i autorski individualnom svešću (autorski film), nezanemarujući brojne festivale i filmske manifestacije (DANI ITALIJANSKOG FILMA, FESTIVALI DOKUMENTARNOG I KRATKOMETRAŽNOG, AUTORSKOG, EKOLOŠKOG .... FILMA). Takođe posebnu pažnja obraća na širenje filmske kulture, organizovanjem filmskih tribina i nekomercijalnih ART Sinema programa, kao i kinofikacije. Festival EURO-IN je autentična filmska manifestacija otvorene forme, koja prezentuje savremeni evropski i nezavisni svetski film bez žanrovskih, tematskih ili ograničenja u umetničkoj formi, koja nailazi na veliko interesovanje kako sineasta, tako i lјubitelјa filma.

Muzička redakcija

Prezentuje muzičko stvaralaštvo mladih muzičkih stvaralaca (kompozitora,instrumentalista, orkestara) i stvaralaca koji su u žiži interesovanja domaćih i stranih koncertnih scena u oblasti seriozne, klasične, džez i bluz muzike. Najveći broj programa ove redakcije nema komercijalni karakter. Novosadski džez festival je visokim standardima svojih sadržaja (glavni koncertni program, radionice, izložbe,...), načina pripreme i realizacije, visoko rangiran na mapi evropskih džez festivala i već je postao želјena destinacija najeminentnijih muzičara iz naše zemlјe, Evrope i sveta, kao i publike koja sve više pristiže i iz drugih, bližih i dalјih, gradova.

Scenska redakcija

Baveći se prevashodno novim i alternativnim teatrom Redakcija scenskog programa posebnu pažnju poklanja produkciji scenskih projekata i njihovom plasiranju u Srbiji. U saradnji sa drugim redakcijama, poslenicima i poklonicima teatra pruža uvid u savremene pozorišne tokove organizujući radionice, tribine, objavlјujući publikacije ili predstavlјajući ugledne pozorišne stvaraoce. INFANT – Internacionalni festival alternativnog i novog teatra postao je tačka susretanja stavaralaca koji pozorišnu umetnost promišlјaju na drugačiji i nov način. Ovo je jedini festival toga tipa u zemlјi , autentičan i veoma uvažen u drugim evropskim zemlјama, među umetnicima i kritičarima koji prate najnovije tendencije u oblasti scenskog stvaralaštva. Program ove redakcije takođe nema komercijalni karakter.

Redakcija časopisa »Polјa«

Pored časopisa za književnost i teoriju »Polјa«, koji se, po oceni književne kritike, čitalaca i samih književnih stvaralaca, nalazi baš u samom vrhu književnih časopisa u nas, ova redakcija pokreće i nove edicije, pa se izborom tema i odabirom književnih stvaralaca i dela upisuje u red zanimlјivih i nesvakidašnjih izdavača.

Redakcija govornog programa

Baveći se organizovanjem književnih tribina i promocija, ova redakcija ima za cilј da književnoj publici predstavi savremena kretanja u našoj književnosti prezentujući dela najeminentnijih autora, dajući prednost nagrađenim delima, kao i delima mladih, još neafirmisanih pisaca. U okviru ove redakcije promovišu se i publikacije najraznovrsnijeg sadržaja. Sve promocije, iako visokog estetskog kvaliteta, spadaju u nekomercijalne.

Redakcija likovnih programa

Raznorodnim programom i akcijama ova redakcija nastoji da promoviše autore mlađe i srednje generacije kao i nove oblike likovnog izražavanja. U različitim galerijskim prostorima ova redakcija realizuje tokom godine stotinak izložbi koje nemaju komercialni karakter.
Pored programa sopstvenih redakcija Kulturni centar Novog Sada realizuje brojne programe u saradnji sa ostalim činiocima kulture u gradu.

Kulturni centar Novog Sada, Katolička porta br.5, 21101 Novi Sad
Tel: 021/528-972, faks: 021/525 168
E-mail:  info@kcns.org.rs
Vebsajt: www.kcns.org.rs

Bojan Panaotović, direktor i glavni i odgovorni urednik
tel. 021 520 444 e. pošta: direktor@kcns.org.rs

Redakcija filmskog programa
Đorđe Kaćanski, selektor filmskog programa
Branislava Lovre, saradnik u filmskoj redakciji
Miroslav Obradović, operater tehnike
tel. 021 528 346 e. pošta: filmkcns@gmail.com

Redakcija scenskog programa
Sara Koprivica, urednik scenskog programa
tel. 021 423 770 

Izdavačka delatnost
Alen Bešić, urednik časopisa za književnost i teoriju “POLjA”    
tel. 021 524 584  e. pošta: casopispolja@gmail.com ; polja@neobee.net

Redakcija govornog programa
Sanja Vuletić, urednik programa
tel. 021 524 584,
Nedelјko Mamula, organizator programa u govornoj redakciji
tel. 021 524 584  e. pošta: kckultura@gmail.com; tribine@kcns.org.rs

Američki kutak, Kej žrtava racije 2b
Milica Rašković, bibliotekar
tel. 021 4722 840 e. pošta: novisad@americancorners.rs

Redakcija likovnog programa
Tatjana Novaković Ostojić, urednik likovnog programa u galeriji Likovni salon
tel. 021 529 235  e. pošta: lskcns@gmail.com
Maja Erdelјanin, urednik programa u galeriji Mali likovni salon
tel. 021 525 120  e. pošta: maja.erdeljanin@kcns.org.rs, mls@kcns.org.rs

Redakcija muzičkog programa
Vesna Kaćanski, organizator muzičkog programa i Novosadskog džez festivala
tel. 021 527 852  e. pošta:  vesna.kacanski@kcns.org.rs, music@kcns.org.rs

Dizajn
Ksenija Čobanović, grafički dizajner
tel. 021 522-736  e. pošta: ksenija.cobanovic@kcns.org.rs

Sekretar Kulturnog centra
Snežana Komar, sekretar ustanove
tel. 021 528 972  e. pošta: snezanakomar@yahoo.com

Odnosi s javnošću i marketing
msr Milјana Kozarov, rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing
tel. 021 528 972
e. pošta: miljana.kozarov@kcns.org.rs, press@kcns.org.rs, presskcns@gmail.com
Zvanični snimatelј: Slavko Pavlović
Zvanični fotograf: Milica Stojanac

Organizacija
Vasa Timotijević, koordinator organizacije programa  
tel. 021 528 972  e. pošta: smvasa@hotmail.com

Tehnika
Zoran Dokić, nadzornik scenske tehnike
tel. 021 527 852  e. pošta: dokiczoran@yahoo.com

Programske službe
Sibina Rukavina, tehnički sekretar    
tel. 021 528 972  e. pošta: sibinans@gmail.com

Javne nabavke
Milan Martinović,  službenik za javne nabavke 
tel. 021 528 972

Administracija
Slavica Ivković, rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  
tel. 021 525 539  e. pošta: slavica.ivkovic@kcns.org.rs ;
Vukosava Lončar, referent za računovodstveno finansijske poslove
Aleksandra Spasojević, finansijsko računovodstveni analitičar za međunarodne projekte
tel. 021 525 539  e. pošta: sanja.spasojevic@kcns.org.rs

Upravni odbor  KCNS
predsednik Upravnog odbora KCNS – Nemanja Gerić
članovi Upravnog odbora KCNS– Ana Pantić, Aleksandra Šobot, Lenka Erdelј, Jelena Bižić, Ksenija Čobanović, Snežana Komar
Nadzorni odbor KCNS
predsednik Nadzornog odbora KCNS – Sandra Stojkov
članovi Nadzornog odbora KCNS – Zoran Dokić, Jovana Novoselac