IZGRADNjA PPOV RUMENKA 2. FAZA

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije aktivno nastavlja sa realizacijom infrastrukturnih projekata, a trenutno se izvode radovi na izgradnji postrojenja za prijem otpadnih voda, kojima će se rešiti jedan od primarnih problema naselja Rumenka a to su visoko koncentrisane otpadne vode. Glavna funkcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Rumenka  (2. faza) je prihvatanje i prečišćavanje otpadnih voda u cilju funkcionisanja buduće kanalizacije naselja Kisač.

Ugovor sa odabranim izvođačem radova je zaključen dana 16.06.2023. godine, a izvođač je uveden u posao 24.07.2023.godine.
Vrednost ugovorenih radova 146.423.520,14 dinara.

Ugovoreni rok za završetak radova je 360 k.d.
Predmet Ugovora je izgradnja objekta crpne stanice i sigurnosnog bazena, kao i opremanje svom potrebnom merno regulacionom i mašinskom opremom, izuzev jedne muljne pumpe, čija se ugradnja predviđa u drugoj fazi.

Izgradnja Prečistača otpadnih voda je od izuzetnog značaja zbog toga što se, pored rešavanja problema odvođenja otpadnih voda za stanovnike Rumenke, njegovim završetkom otvara mogućnost izgradnje kanalizacione mreže i u susednom naselju Kisač. S tim u vezi, završeni su i radovi na izgradnji poveznog cevovoda, dugog oko 5800m, kojim će otpadne vode čitavog naselja Kisač biti odvođene do prečistača u Rumenki.

Dovođenjem postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u funkcionalno stanje, stvoriće se uslovi za bolji, odnosno ekološki kvalitetniji život stanovnika naselja Rumenka i time potvrditi nastojanje Grada Novog Sada na povećanju komunalnog standarda u svim prigradskim naseljima. Izgradnjom postrojenja za prečišćavanje unapređuju se komunalni i ekološki standardi naselja Rumenka.