ATLETSKI STADION I ATLETSKA DVORANA

Izgradnja novog Atletskog kompleksa u naselju Jugovićevo je višegodišnji kapitalni projekat, za koji je Grad Novi Sad obezbedio tehničku dokumentaciju za izgradnju celog kompleksa, koji obuhvata atletski stadion ukupne bruto površine 17.880 m², kapacitet stadiona je 4.000 mesta, sa otvorenim sportskim terenima ukupne površine 3.720 m2, pomoćnim terenom za bacačke discipline površine 10.200 m2, atletske dvorane čija je bruto površina 25.750 m² kapaciteta oko 2.150 gledalaca, sa pratećom infrastrukturom, trafo stanicom, solarnom elektranom snage 555 kW DC odnosno 500 kW AC i ogradom oko kompleksa u dužini od 1.200 m.

Ukupna procenjena vrednost sredstava potrebnih za izgradnju celog Atletskog kompleksa iznosi 4.550.520.000,00 dinara sa PDV.

Programom uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu, predviđen je nastavak aktivnosti izrade tehničke dokumentacije saobraćajnih površina sa pratećom infrastukturom za potrebe opremanja atletskog centra na Jugovićevu, kao i nastavak aktivnosti izrade tehničke dokumentcije za izgradnju atletske dvorane i atletskog stadiona u Novom Sadu.