Arhiva

31.01.2016 - 19:57
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je programu koji je u Novosadskom pozorištu "Ujvidek...
29.01.2016 - 13:43
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je u Gradskoj kući učenike sa Kosova i Metohije iz Opštine Š...
28.01.2016 - 21:31
Član Gradskog veća za kulturu Vanja Vučenović i šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovali...
28.01.2016 - 11:30
Grаd Nоvi Sаd је оbјаviо dvа јаvnа pоzivа - Јаvni pоziv zа rеаlizаciјu prоgrаmа stručnе prаksе i Јаvni pоziv zа stručnо...
27.01.2016 - 21:01
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je proslavi školske slave Svetog Save u OŠ ''...
27.01.2016 - 15:37
Člаn Grаdskоg vеćа zа zdrаvstvо prоf. dr Zоltаn Hоrvаt i šеf Kаbinеtа grаdоnаčеlnikа Nоvоg Sаdа Аlеksаndаr Pеtrоvić...
27.01.2016 - 13:24
U utorak 26. januara, uoči Svetog Save u Matici srpskoj je održana tradicionalna Svetosavska beseda. Ove godine, pred punom salom...
26.01.2016 - 21:21
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je Svetosavskoj akademiji u Srednjoj tehničkoj školi „...
26.01.2016 - 14:55
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je konferenciji za novinare povodom predstavlјanja rezultata...
26.01.2016 - 13:31
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, a...