ЈКП "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД

http://www.zoohigijenans.co.rs/

ЈКП "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД
Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад је основано у јануару 2014. године и у обавези је да врши делатност из надлежности јединице локалне самоуправе у области ветерине и комуналне делатности зоохигијене, обезбеђивањем прихватилишта и карантина, а у складу са Одлуком о организовању као јавно комунално предузеће.

У складу са чланом 72. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09 ) једина лица обучена за услуге у циљу добробити животиња су управо доктори ветеринарске медицине. Град Нови Сад има дугогодишњу традицију постојања ветеринарске делатности као јавне службе, а оснивањем Јавно комуналног предузећа "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" обједињавају се послови у области зоохигијене и ветеринарских услуга.

Предузеће ће обављати послове за које је основано у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", број 65/13). Претежна делатност је ветеринарска делатност. Јавно предузеће Зоохигијена обавља: хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње, послове у оквиру карантина, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака и нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла и друге активности којима се уређује ветеринарство и добробит животиња.

Јавно комуналном предузећу "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" поверен је на управљање објекат Прихватилишта за животиње на путу Шајкашког одреда бб Нови Сад. Циљеви ЈКП "Зоохигијена и ветерина" су: контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада; активности у Прихватилишту за животиње и њихово збрињавање у складу са законом; реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења; примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивање пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности); спречавање и сузбијање зооноза-болести која са животиње се преносе на људе и обрнуто; едукација и обавештавање власника и држаоца животиње; подстицање запошљавања и напредовања стручњака са Департмана за ветерину при Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду; старање о заштити животне средине, и друге свеобухватне активности ветеринарског и зоохигијенског надзора над животињама.

 

Телефон прихватилиштa и удомљавање: 021/6403-220
Амбуланта за мале животиње: Футошки пут бр.13, 021/403-402 ;
Апотека: Футошки пут бр. 13, 021/403-645
Дирекција: 021/6300841