Нови Сад за једнакост девојчица и девојака ромске националности

Градској управи за социјалну и дечију заштиту је у оквиру програма подршке ЕУ инклузији Рома-Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, као апликанту одобрен пројекат "Нови Сад за једнакост девојчица и девојака ромске националности". Пројекат представља допринос унапређењу локалних међусекторских механизама за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправе, система образовања, социјалне заштите и организације цивилног друштва.