Прекогранична регионална мрежа креативног пословања – CB NET

У оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 одобрена су средства за реализацију пројекта „Прекогранична регионална мрежа креативног пословања – CB NET“. Водећи партнер је Предузетнички инкубатор БИОС Осијек, а остали партнери на пројекту су Пословни инкубатор Нови Сад, Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Град Осијек. Циљ пројекта је повећање компетенција региона јачањем сарадње између институција које пружају подршку бизнисима, кластера, едукативних и истраживачких центара и предузетника. Фокус пројекта је на едуковању младих у области информационо-комуникационих технологија и креативне економије, с посебним освртом на гејминг индустрију, где у региону предњачи Нови Сад. Укупна вредност пројекта износи 377.992,71 евра. Планирано време за реализацију пројекта је 24 месеца.