Локални гласови за побољшану инклузију

Пројекат представља допринос смањењу неједнакости и унапређењу социјалне и економске инклузије Рома у Новом Саду и омогућава реализацију појачаних ефикасних модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада, као и повећане и промовисане могућности приходовања Рома у Новом Саду, усмерене на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места. Најважније групе активности су повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција. Пројекат је финансиран од стране IPA - EU support to Roma Inclusion Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion, а реализује га Градска управа за привреду у улози пројектног партнера.