ФОРМИРАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИНКУБАТОРА

Град Нови Сад је путем MEGA програма USAID-a и добио средства за пројекат „Brownfield for new business“, који подразумева оснивање пословног инкубатора у области информационих технологија у циљу отварања нових радних места, смањењења броја неуспешних малих и средњих предузећа и њиховом јачању, као и задржавања младих људи у локалним срединама. Вредност пројекта је била 200.000 ЕУР и пројекат је подразумевао реконструкцију и привођење намени пословног простора површине 418 m2, који је без накнеде уступљен новооснованом Пословном инкубатору Нови Сад.

Пословни инкубатор Нови сад је фирма која пружа подршку предузетницима из сфере информационих технологија и сфере креативних индустрија. Основан је 13. априла 2010. године као друштво са ограниченом одговорношћу. Оснивачи Пословног инкубатора Нови Сад су Факултет техничких наука Нови Сад, Град Нови Сад, Развојна агенција Војводине и ЈКП Информатика уз подршку и донације УСАИД-а и Аустријске развојне агенције.

Пословни инкубатор Нови Сад се простире на преко 800 квадратних метара, има преко 20 канцеларија, 100 квадратних метара coworking простора, конференцијска сала у које може да стане 25 људи, 2 сале за састанке, relax зону и заједничке просторије: 2 кухиње, сто за стони фудбал и слично.