ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''НОВОСАДСКА ТОПЛАНА''

http://www.nstoplana.rs

ЈКП „Новосадска топлана"
Владимира Николића 1
21000 Нови Сад

Основа за будући настанак и развој топлификационог система Новог Сада створена је давне 1916. године, када је изграђена стара електрична централа снаге 5,3 МW. Парни котлови ове термоелектране искоришћени су 1961. године за грејање нових вишестамбених зграда на подручју насеља Грбавица, које се налазило у непосредној близини електричне централе.
Предузеће "Новосадска топлана" основано је те исте године , али у саставу Електровојводине. Тада је Нови Сад, заједно са сремским насељима - Петроварадином и Сремском Каменицом - имао око 115 000 становника.

У оквиру KfW програма, у две фазе, извршена је ревитализација система даљинског грејања у Новом Саду. У периоду од три године реконструисано је и изграђено преко 10 километара вреловодне мреже. Замењено је 213 дотрајалих топлотних подстаница. Пилот пројектом је аутоматизован комплетан систем Топлане "Петроварадин" и извршена уградња елемената за регулацију температуре у просторијама (термостатских вентила) и расподелу трошкова по појединачним становима (делитеља трошкова) по појединачним становима потрошачима са конзумног подручја топлане Петроварадин.
Уграђена су мерила утрошка топлотне енергије у топлотне подстанице објеката чиме су створени услови за реализацију обрачуна трошкова према утрошку топлотне енергије на нивоу зграде. 2004. године је изграђен котао 5 на Топлани "Југ".

Лична карта
Назив: Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана"
Оснивач: Скупштина Града
Датум оснивања: 25. септембар 1961. године
Седиште: Нови Сад, Владимира Николића 1
Основна комунална делатност: Производња и дистрибуција топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде
Директор: Добросав Арсовић, в.д. директора
Број запослених: 307
Број потрошача: 88.029, односно 81349.116 стамбених и 6.68055 пословних потрошача, ТПВ 27.503
Градско подручје: Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци
Технички систем: Даљински систем грејања
Снага у МW: 635,9 MW- Топлотни извори Топлане, 332 - ТЕ-ТО "Нови Сад", 819,4 MW - Топлотни конзум
Основни енергент: Природни гас
Укупна дужина вреловода: 200,4 km
Укупан број подстаница: 3.538

КOРИСНИЧКИ ЦЕНТАР бесплатан позив 0800 100 021
Централа телефон+381(021) 4881-101
Техничка служба 4881-121
Инвестиције 4881-182
Набавка 4881-179
Продаја 4881-174
Односи са јавношћу 420-853
Односи са потрошачима 423-712
Правна служба 4881-141
Финансије 4881-164
Рачуноводство 4881-147
Информатика 4881-190
Рекламације 4881-103 и 4881-104
Топлана Факс +381(021) 4881-113
Топлана Е-пошта toplana@nstoplana.rs
Рекламације reklamacije@nstoplana.rs
Веб мастер webmaster@nstoplana.rs