ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"

http://www.zelenilo.com

Још у другој половини осамнаестог века, постојала је Градска башта, у којој је припреман биљни и цветни материјал за расађивање по вароши. Помиње се у документу из 1797. године и налазила се иза данашњег Католичког гробља, (на месту Медицинске школе). Касније је пресељена на простор где је данас Спортски центар Сајмиште и носила је име Врагова башта. Локација на којој је узгајан садни материјал је мењана још неколико пута пре него је добијено данашње место, у Улици Младена Лесковца број 1, преко пута Најлон пијаце на Клиси.

Између два светска рата су уређени Дунавски и Футошки парк, подигнути су дрвореди дуж многих улица, а на новом "Булевару Краљице Марије", цвећњаци и травњаци. Уређено је и градско купалиште "Штранд", који је већ тада био познат као најлепша плажа на целом току Дунава.
1945. године, оформљено је Градско баштованство које је добило задатак да обнови уништене и запуштене зелене површине града. 9. фебруара 1952. године, ова установа је добила назив "Расадник", а 1954. године је основано и Комунално предузеће "Врт".

Приликом неколико организационих трансформација током наредних деценија, предузеће је мењало име, а као Јавно комунално предузеће Градско зеленило Нови Сад, са овом организацијом и надлежностима, послује од 1989. године.

Према катастру, "Градско зеленило" обухвата 505 ха зелених површина, на којима негује око 64.500 стабала лишћара и близу 10.200 стабала четинара, 201.184 м2 украсног шибља, 70.779 м2 живе ограде, готово 18.000 ружа на више од 5.000 м2,  око  1900 жардињера и висећих саксија на стубовима јавне расвете у ужем језгру града, 3606 м2 цветних гредица и перена на близу 13.800 м2.
Одржавамо и све паркове у нашем граду: Дунавски, Футошки, Лимански, Каменички, Петроварадински, Омладински, Горански, парк код Железничке станице, Нови парк на Новом Насељу ... као и велике зелене површине и дрвеће на Петроварадинској тврђави.
Леп задатак да негујемо зеленило у граду који је добио име по љубави према зеленим и цветним површинама, је обликовао и делатност наше организације: од пројектовања и подизања зелених површина, до свакодневног одржавања и заштите. Окупљамо велик број стручњака у различитим аспектима овог задатка, бројне сараднике који су свекодневно на терену и најмодернију механизацију за одржавање.

Делатности:
• Пројектовање, подизање, реконструкција, одржавање и заштита јавних зелених површина: паркова, скверова, травњака, зеленила дуж саобраћајница, блоковског и заштитног зеленила.
• Производња и продаја квалитетно расаднички однегованог садног материјала: дрворедних калемљених и декоративних лишћара, високорастућих, нискорастућих и полеглих четинара, зимзеленог и листопадног шибља, перена, ружа, летњег и јесењег расада цвећа, тепих травњака, производња компоста...
• Израда идејних и главних пројеката зелених површина, башти, предбашти, тераса, угоститељских објеката, спортских терена, базена; подизање – хортикултурно обликовање, одржавање и заштита од болести и штеточина.
• Аранжирање пословних објеката, свечаних сала (аранжмани од резаног и сувог цвећа, саксијски аранжмани), комплетна хемијска заштита зеленила, као и пружање савета о његовој нези и одржавању, изградња, уређење и одржавање речних купалишта, пружање туристичких и угоститељских услуга, трговина у унутрашњем и спољнотрговинском промету, припремни радови у грађевинарству, нискоградња, производња жардињера, клупа, дечијих реквизита и сл. од дрвета.
• Услужни радови механизације специјалне намене као што су вадилице стабла које омогућавају пресадњу стабла у једном дану, затим високе дизалице, ровокопач итд..
Уништавање амброзије на територији града механичким и хемијским средствима.
„Градско зеленило“ брине о девет заштићених стабала која су стављена под заштиту државе:
СП „Амерички платан на Сајлову“ - споменик природе III категорије
СП „Јаворолисни платан у Новом Саду“ - споменик природе III категорије
СП „Дуд на Ченејском салашу“ - споменик природе III категорије
СП „Амерички платан у Футогу“ - споменик природе III категорије
СП „Платан у дворишту Основне школе Милош Црњански“ - споменик природе III категорије 
СП „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“- споменик природе III категорије 
СП „Стабло гинка код хотела „Парк“ у Новом Саду“ - споменик природе III категорије 
СП „Стабло копривића у улици Мирослава Антића у Новом Саду“ - споменик природе III категорије 
СП „Стабло тисе у улици Мирослава Антића у Новом Саду“ - споменик природе III категорије 

Под заштитом су и следећи паркови о којима брине ЈКП Градско зеленило Нови Сад:

СП „Дунавски парк“, СП II категорије заштићен Уредбом Владе РС
СП „Каменички парк“, СП III категорије
СП „Футошки парк“ СП III категорије
Локалитети за извођење паса су:
Део Универзитетског парка уз Булевар цара Лазара
Део парка код Железничке станице
Простор код аутобуске окретнице у улици Иве Андрића
Простор на углу Булевара кнеза Милоша и аутобуске окретнице у продужетку Булевара Јована Дучића
Део парка на углу улица Бате Бркића и Сељачких буна
Простор на углу улица Облачића Рада, Бошка Вребалова и Миленка Грчића
Простор на углу Булевара ослобођења и Булевара деспота Стефана (Лимански парк)
Део Омладинског парка
Петроварадин - између Блока 8 и железничке пруге
Простор оивичен Улицом Милоша Бајића, Музејом савремене уметности и Архивом Војводине
Простор на углу улица Јована Суботића и Кисачке
Простор на углу улица Ченејске и Ритске (површина иза спортске хале)
Простор на углу улица Прерадовићеве и Подунавског одреда
Простор на Булевару Европе (потез између улица Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића)
Простор између Банијске, Јована Поповића и Тицанове улице

 

ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД
Младена Лесковца 1
Дирекција: 021 21-00-277
marketing@zelenilo.com

Сектор за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
021 21-00-266
odrzavanje@zelenilo.com

Штранд 021 455 719