JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE ''GRADSKO ZELENILO''

http://www.zelenilo.com

Još u drugoj polovini osamnaestog veka, postojala je Gradska bašta, u kojoj je pripreman biljni i cvetni materijal za rasađivanje po varoši. Pominje se u dokumentu iz 1797. godine i nalazila se iza današnjeg Katoličkog groblja, (na mestu Medicinske škole). Kasnije je preseljena na prostor gde je danas Sportski centar Sajmište i nosila je ime Vragova bašta. Lokacija na kojoj je uzgajan sadni materijal je menjana još nekoliko puta pre nego je dobijeno današnje mesto, u Ulici Mladena Leskovca broj 1, preko puta Najlon pijace na Klisi.

Između dva svetska rata su uređeni Dunavski i Futoški park, podignuti su drvoredi duž mnogih ulica, a na novom "Bulevaru Kraljice Marije", cvećnjaci i travnjaci. Uređeno je i gradsko kupalište "Štrand", koji je već tada bio poznat kao najlepša plaža na celom toku Dunava.
1945. godine, oformljeno je Gradsko baštovanstvo koje je dobilo zadatak da obnovi uništene i zapuštene zelene površine grada. 9. februara 1952. godine, ova ustanova je dobila naziv "Rasadnik", a 1954. godine je osnovano i Komunalno preduzeće "Vrt".

Prilikom nekoliko organizacionih transformacija tokom narednih decenija, preduzeće je menjalo ime, a kao Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo Novi Sad, sa ovom organizacijom i nadležnostima, posluje od 1989. godine.

Prema katastru, "Gradsko zelenilo" obuhvata 505 ha zelenih površina, na kojima neguje oko 64.500 stabala lišćara i blizu 10.200 stabala četinara, 201.184 m2 ukrasnog šiblja, 70.779 m2 žive ograde, gotovo 18.000 ruža na više od 5.000 m2,  oko  1900 žardinjera i visećih saksija na stubovima javne rasvete u užem jezgru grada, 3606 m2 cvetnih gredica i perena na blizu 13.800 m2.

Održavamo i sve parkove u našem gradu: Dunavski, Futoški, Limanski, Kamenički, Petrovaradinski, Omladinski, Goranski, park kod Železničke stanice, Novi park na Novom Naselju ... kao i velike zelene površine i drveće na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Lep zadatak da negujemo zelenilo u gradu koji je dobio ime po ljubavi prema zelenim i cvetnim površinama, je oblikovao i delatnost naše organizacije: od projektovanja i podizanja zelenih površina, do svakodnevnog održavanja i zaštite. Okupljamo velik broj stručnjaka u različitim aspektima ovog zadatka, brojne saradnike koji su svekodnevno na terenu i najmoderniju mehanizaciju za održavanje.

Delatnosti:
• Projektovanje, podizanje, rekonstrukcija, održavanje i zaštita javnih zelenih površina: parkova, skverova, travnjaka, zelenila duž saobraćajnica, blokovskog i zaštitnog zelenila.
• Proizvodnja i prodaja kvalitetno rasadnički odnegovanog sadnog materijala: drvorednih kalemljenih i dekorativnih lišćara, visokorastućih, niskorastućih i poleglih četinara, zimzelenog i listopadnog šiblja, perena, ruža, letnjeg i jesenjeg rasada cveća, tepih travnjaka, proizvodnja komposta...
• Izrada idejnih i glavnih projekata zelenih površina, bašti, predbašti, terasa, ugostiteljskih objekata, sportskih terena, bazena; podizanje – hortikulturno oblikovanje, održavanje i zaštita od bolesti i štetočina.
• Aranžiranje poslovnih objekata, svečanih sala (aranžmani od rezanog i suvog cveća, saksijski aranžmani), kompletna hemijska zaštita zelenila, kao i pružanje saveta o njegovoj nezi i održavanju, izgradnja, uređenje i održavanje rečnih kupališta, pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, trgovina u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, pripremni radovi u građevinarstvu, niskogradnja, proizvodnja žardinjera, klupa, dečijih rekvizita i sl. od drveta.
• Uslužni radovi mehanizacije specijalne namene kao što su vadilice stabla koje omogućavaju presadnju stabla u jednom danu, zatim visoke dizalice, rovokopač itd..
Uništavanje ambrozije na teritoriji grada mehaničkim i hemijskim sredstvima.
„Gradsko zelenilo“ brine o devet zaštićenih stabala koja su stavljena pod zaštitu države:
SP „Američki platan na Sajlovu“ - spomenik prirode III kategorije
SP „Javorolisni platan u Novom Sadu“ - spomenik prirode III kategorije
SP „Dud na Čenejskom salašu“ - spomenik prirode III kategorije
SP „Američki platan u Futogu“ - spomenik prirode III kategorije
SP „Platan u dvorištu Osnovne škole Miloš Crnjanski“ - spomenik prirode III kategorije 
SP „Hrast lužnjak na Petrovaradinskoj tvrđavi“- spomenik prirode III kategorije 
SP „Stablo ginka kod hotela „Park“ u Novom Sadu“ - spomenik prirode III kategorije 
SP „Stablo koprivića u ulici Miroslava Antića u Novom Sadu“ - spomenik prirode III kategorije 
SP „Stablo tise u ulici Miroslava Antića u Novom Sadu“ - spomenik prirode III kategorije 

Pod zaštitom su i sledeći parkovi o kojima brine JKP Gradsko zelenilo Novi Sad:

SP „Dunavski park“, SP II kategorije zaštićen Uredbom Vlade RS
SP „Kamenički park“, SP III kategorije
SP „Futoški park“ SP III kategorije
Lokaliteti za izvođenje pasa su:
Deo Univerzitetskog parka uz Bulevar cara Lazara
Deo parka kod Železničke stanice
Prostor kod autobuske okretnice u ulici Ive Andrića
Prostor na uglu Bulevara kneza Miloša i autobuske okretnice u produžetku Bulevara Jovana Dučića
Deo parka na uglu ulica Bate Brkića i Seljačkih buna
Prostor na uglu ulica Oblačića Rada, Boška Vrebalova i Milenka Grčića
Prostor na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara despota Stefana (Limanski park)
Deo Omladinskog parka
Petrovaradin - između Bloka 8 i železničke pruge
Prostor oivičen Ulicom Miloša Bajića, Muzejom savremene umetnosti i Arhivom Vojvodine
Prostor na uglu ulica Jovana Subotića i Kisačke
Prostor na uglu ulica Čenejske i Ritske (površina iza sportske hale)
Prostor na uglu ulica Preradovićeve i Podunavskog odreda
Prostor na Bulevaru Evrope (potez između ulica Hadži Ruvimove i Kornelija Stankovića)
Prostor između Banijske, Jovana Popovića i Ticanove ulice

 

JKP GRADSKO ZELENILO NOVI SAD
Mladena Leskovca 1
Direkcija: 021 21-00-277
marketing@zelenilo.com

Sektor za projektovanje, podizanje, održavanje i proizvodnju zelenila
021 21-00-266
odrzavanje@zelenilo.com

Štrand 021 455 719