АДВЕНТИСТИЧКЕ ЦРКВЕ

У Новом Саду се између два светска рата адвентистичка црква налазила у приземној стамбеној згради у улици Петра Зрињског 13. Она је више пута адаптирана за потребе молитвеног дома. Прикључена јој је и зграда под бројем 15 - то је данашња улица Петра Драпшина. Ова црква је почетком 1991. затворена, да би 1993. започела изградња нове троспратне зграде по пројекту сарајевског архитекте проф. др Живорада Јанковића. Друга адвентистичка црква налази се у улици Августа Цесарца 6 у приземној стамбеној згради. Богослужења се претежно одржавају на мађарском језику. Кућа у Темеринској 28, такође адаптирана стамбена зграда, служи сад за богослужења на српском језику. У околини Новог Сада адвентистичке цркве постоје и у Каћу, Черевићу и Бегечу.