ADVENTISTIČKE CRKVE

U Novom Sadu se između dva svetska rata adventistička crkva nalazila u prizemnoj stambenoj zgradi u ulici Petra Zrinjskog 13. Ona je više puta adaptirana za potrebe molitvenog doma. Priključena joj je i zgrada pod brojem 15 - to je današnja ulica Petra Drapšina. Ova crkva je početkom 1991. zatvorena, da bi 1993. započela izgradnja nove trospratne zgrade po projektu sarajevskog arhitekte prof. dr Živorada Jankovića. Druga adventistička crkva nalazi se u ulici Avgusta Cesarca 6 u prizemnoj stambenoj zgradi. Bogosluženja se pretežno održavaju na mađarskom jeziku. Kuća u Temerinskoj 28, takođe adaptirana stambena zgrada, služi sad za bogosluženja na srpskom jeziku. U okolini Novog Sada adventističke crkve postoje i u Kaću, Čereviću i Begeču.