1. ФЕБРУАР – СТАТУС СЛОБОДНОГ И КРАЉЕВСКОГ ГРАДА

1. ФЕБРУАР – СТАТУС СЛОБОДНОГ И КРАЉЕВСКОГ ГРАДА – Грађани Петроварадинског шанца откупили су, 1748. године, од царице Марије Терезије статус слободног и краљевског града и тиме омогућили бржи развој града, до тада спутаван жупанијском и војном влашћу.