1. FEBRUAR – STATUS SLOBODNOG I KRALjEVSKOG GRADA

1. FEBRUAR – STATUS SLOBODNOG I KRALjEVSKOG GRADA – Građani Petrovaradinskog šanca otkupili su, 1748. godine, od carice Marije Terezije status slobodnog i kraljevskog grada i time omogućili brži razvoj grada, do tada sputavan županijskom i vojnom vlašću.