ЗАКЉУЧАК И ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019-2022. ГОДИНЕ