ZAKLjUČAK I IZVEŠTAJ O SPROVOĐENjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019-2022. GODINE