Визија

Нови Сад је један од најразвијенијих градова у југоисточној Европи, на кључним воденим и копненим саобраћајницама, препознат као сигурно, здраво и подстицајно место за живот, рад и инвестирање.

Успешан и ефикасан административни центар Војводине, град са електронском локалном управом која подстиче и подржава развој савремене привреде.

Лидер у сектору информационих технолoгија, развоја здраве хране и еко сектора, дистрибуције и логистике.

Инкубатор иновација, модеран универзитетски, културни, туристички, сајамски
и конгресни центар региона, традицијом богат фестивалски град међународног значаја.

Стабилна, савремена и демократична мултинационална заједница, град с перспективом и препознатљивим статусом двосмерних урбаних врата Европе.