УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У ОБЕЗБЕЂЕЊУ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (ЈН БР.1/2018-ГВ)