USLUGE POSREDOVANјA U OBEZBEĐENјU AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANјA (JN BR.1/2018-GV)