Читај ми

УРЕЂУЈУ СЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ПОДБАРА

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције у петак, 17. јануара, започела је радове на изградњи саобраћајних површина у насељу Подбара. Последњих година са интензивном изградњом вишестамбених објеката, у овом делу града дошло је до знатног повећања броја становника, а самим тим и возила, у односу на некадашње стање. Променом структуре становања отежан је пешачки, али и саобраћај уопште, а евидентан је и проблем са паркирањем, због чега постоји оправдана потреба за реконструкцијом улица у овом насељу.

У првој фази, која је тренутно у току, биће изграђене саобраћајне површине у четири улице – Душана Васиљева, Жарка Васиљевића, Стевана Милованова и Козачинског. Сем коловоза, предвиђена је изградња пешачких стаза, паркинга, колских прилаза и јавног осветљења. У ове четири улице предвиђена је изградња укупно 221 паркинг места, а на сваком четвртом биће остављен простор за садњу дрвећа.

Радови на изградњи саобраћајних површина усклађени су са динамиком радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, које изводи ЈКП „Водовод и канализација“. У улицама у којима се изводе радови предвиђена је потпуна обустава саобраћаја, али ће се улице, по завршетку радова, појединачно пуштати у саобраћај.

Вредност ове инвестиције износи 130 милиона динара, а рок за завршетак свих предвиђених радова је 150 календарских дана. Такође, у току је и реконструкција Улице Марка Миљанова у којој су предвиђени нови коловоз, пешачке и бициклистичке стазе, као и паркинзи и јавно осветљење. Ову инвестицију, вредну 191 милион динара, заједнички финансирају Град Нови Сад и АП Војводина. У наредном периоду планирано је уређење још 22 улице у насељу Подбара, за које је тренутно у изради пројектна документација.

Нови Сад, 22. јануар 2020. године