Čitaj mi

UREĐUJU SE ULICE U NASELJU PODBARA

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije u petak, 17. januara, započela je radove na izgradnji saobraćajnih površina u naselјu Podbara. Poslednjih godina sa intenzivnom izgradnjom višestambenih objekata, u ovom delu grada došlo je do znatnog povećanja broja stanovnika, a samim tim i vozila, u odnosu na nekadašnje stanje. Promenom strukture stanovanja otežan je pešački, ali i saobraćaj uopšte, a evidentan je i problem sa parkiranjem, zbog čega postoji opravdana potreba za rekonstrukcijom ulica u ovom naselјu.

U prvoj fazi, koja je trenutno u toku, biće izgrađene saobraćajne površine u četiri ulice – Dušana Vasilјeva, Žarka Vasilјevića, Stevana Milovanova i Kozačinskog. Sem kolovoza, predviđena je izgradnja pešačkih staza, parkinga, kolskih prilaza i javnog osvetlјenja. U ove četiri ulice predviđena je izgradnja ukupno 221 parking mesta, a na svakom četvrtom biće ostavlјen prostor za sadnju drveća.

Radovi na izgradnji saobraćajnih površina usklađeni su sa dinamikom radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, koje izvodi JKP „Vodovod i kanalizacija“. U ulicama u kojima se izvode radovi predviđena je potpuna obustava saobraćaja, ali će se ulice, po završetku radova, pojedinačno puštati u saobraćaj.

Vrednost ove investicije iznosi 130 miliona dinara, a rok za završetak svih predviđenih radova je 150 kalendarskih dana. Takođe, u toku je i rekonstrukcija Ulice Marka Milјanova u kojoj su predviđeni novi kolovoz, pešačke i biciklističke staze, kao i parkinzi i javno osvetlјenje. Ovu investiciju, vrednu 191 milion dinara, zajednički finansiraju Grad Novi Sad i AP Vojvodina. U narednom periodu planirano je uređenje još 22 ulice u naselјu Podbara, za koje je trenutno u izradi projektna dokumentacija.

Novi Sad, 22. januar 2020. godine