Читај ми

УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО ПОЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ

Са циљем побољшања услова за рад Одељења саобраћајне полиције и да би корисницима био омогућен лакши приступ, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције тренутно реализује радове на уређењу простора око објекта Саобраћајне полиције у Шајкашкој улици број 34. У оквиру комплекса полицијске испоставе комплетно се реконструишу саобраћајне површине, решава се проблем одвођења атмосфераских вода и поставља ново јавно осветљење.

На постојећим приступним саобраћајницама, које су биле у веома лошем стању, биће изграђен нови коловоз, а да би се омогућио виши и квалитетнији ниво услуге за пешачка кретања, уређују се пешачке стазе око објекта, са могућношћу приступа за аутомобиле, у складу са потребама Одељења саобраћајне полиције. Радови на овој локацији обухватају и уређење паркинг простора. Између објекта и Шајкашке улице, као и према Улици Теодора Мандића, предвиђено је укупно 47 паркинг места и 2 места за особе са инвалидитетом, као и паркинг за бицикле. На делу главног улаза у објекат биће изграђена рампа, како би био омогућен приступ особама са инвалидитетом.

Проблем загушења цевовода и изливања воде из шахтова, који се јавља при падавинама јачег интензитета, биће решен изградњом новог система атмосферске и фекалне канализације. Комплекс објекта Саобраћајне полиције осветљаваће 15 нових стубова јавног осветљења са светиљкама ЛЕД технологије.

Завршетак ових радова, који су почели половином јула, планиран је за октобар, док вредност инвестиције износи близу 26 милиона динара.

Нови Сад, 31. јул 2020. године