Čitaj mi

UREĐUJE SE PROSTOR OKO POLICIJSKE ISPOSTAVE

Sa cilјem pobolјšanja uslova za rad Odelјenja saobraćajne policije i da bi korisnicima bio omogućen lakši pristup, Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije trenutno realizuje radove na uređenju prostora oko objekta Saobraćajne policije u Šajkaškoj ulici broj 34. U okviru kompleksa policijske ispostave kompletno se rekonstruišu saobraćajne površine, rešava se problem odvođenja atmosferaskih voda i postavlјa novo javno osvetlјenje.

Na postojećim pristupnim saobraćajnicama, koje su bile u veoma lošem stanju, biće izgrađen novi kolovoz, a da bi se omogućio viši i kvalitetniji nivo usluge za pešačka kretanja, uređuju se pešačke staze oko objekta, sa mogućnošću pristupa za automobile, u skladu sa potrebama Odelјenja saobraćajne policije. Radovi na ovoj lokaciji obuhvataju i uređenje parking prostora. Između objekta i Šajkaške ulice, kao i prema Ulici Teodora Mandića, predviđeno je ukupno 47 parking mesta i 2 mesta za osobe sa invaliditetom, kao i parking za bicikle. Na delu glavnog ulaza u objekat biće izgrađena rampa, kako bi bio omogućen pristup osobama sa invaliditetom.

Problem zagušenja cevovoda i izlivanja vode iz šahtova, koji se javlјa pri padavinama jačeg intenziteta, biće rešen izgradnjom novog sistema atmosferske i fekalne kanalizacije. Kompleks objekta Saobraćajne policije osvetlјavaće 15 novih stubova javnog osvetlјenja sa svetilјkama LED tehnologije.

Završetak ovih radova, koji su počeli polovinom jula, planiran je za oktobar, dok vrednost investicije iznosi blizu 26 miliona dinara.

Novi Sad, 31. jul 2020. godine