Читај ми

УРЕЂЕЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉУ САЈЛОВО

У циљу стварања предуслова за побољшање основних услова за живот у Сајлову, Град Нови Сад је последњих неколико година уложио значајна средства за комунално уређење овог насеља, у којем живи око 4000 становника, а удаљено је свега 8 км од центра града. Након што је на комплетној територији Сајлова изграђена канализациона мрежа и јавно осветљење, приступило се и решавању питања саобраћајне инфраструктуре.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције приводи крају израду техничке документације уређења 13,6 км саобраћајница на простору Сајлова. Пројекат обухвата све улице које су под туцаничком подлогом и које ће бити уређене у оквиру постојеће регулације. Сем асфалтирања коловоза, предвиђена је и изградња пешачких стаза, тамо где дозвољавају просторне могућности, као и система отворених канала ради одвођења атмосферских вода са саобраћајних површина. Само извођење радова реализоваће се фазно. По завршетку техничке документације и исходовањa одобрења за изградњу, биће спроведен поступак јавне набавке за избор извођача радова за прву фазу која подразумева уређење 4,2 км саобраћајница у 13 улица. Наставак радова планира се у другој фази, а са крајњим циљем да проблем неасфалтираних улица буде решен на простору читавог насеља. Пре радова на саобраћајним површинама, ЈКП „Водовод и канализација“ реализоваће изградњу водовода, како би се у овом насељу решио проблем нелегално изграђене мреже која је недовољног капацитета, што је узрок честих хаварија.

Подсетимо да Сајлово није занемарено ни у погледу простора за спорт, рекреацију и игру јер је у овом насељу, сем фудбалског и кошаркашког терена, изграђено и дечије игралиште, као и теретана на отвореном. Такође, планира се и партерно уређење око културне станице (објекта месне заједнице) „Сајлово“ у склопу активности на реализацији пројекта Европске престонице културе 2021.

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

Нови Сад, 16. октобар 2019. године